14-5 Smart Industry Seminar: Automatic Material Management

Posted by:Harm in Electronics

Bij het streven naar korte omsteltijden of een maximale uptime is material handling van cruciaal belang. Smans partner Storage Solutions laat tijdens de Electronics & Applications beurs (14 -16 mei) op het demoplein een Incoming Station, een Storage Robot en de bijbehorende softwarematige koppelingen.